چین کارت شناسایی Rfid ضخامت انبه Em White White 125khz Clamshell Em4100 Tk4100

کارت شناسایی Rfid ضخامت انبه Em White White 125khz Clamshell Em4100 Tk4100

مدل: کارت شناسایی EM4100/TK4100
فرکانس عملیاتی: 125 کیلو هرتز
ظرفیت: 1 کیلوبایت EEPROM (768 بایت رایگان در دسترس است)
چین EM4100 TK4100 125khz کارت Rfid کارت شناسایی Keyfob

EM4100 TK4100 125khz کارت Rfid کارت شناسایی Keyfob

مدل: کارت شناسایی RFID Key Fob Token Ring Proximity Chip ID
کارت نازک شناسه: ضخامت 0.8 میلی متر
اندازه: 86 54 54 0. 0.8 میلی متر
1